Johann Gutenberg

Tema bøker, trykking, ja generelt det med å publisere alt fra enkle hefter/trykksaker til store bokverk – er et stort og omfattende tema å jobbe seg gjennom. Man kan jo bare tenke seg hvilke mengder det her er snakk om, og jobben min vil nok i første omgang rette seg mot milepæler innen det historiske. Men etter hvert skal vi naturlig nok ha fokus på hvordan denne bransjen, har endret seg etter internett sitt inntog. Men det er ikke bare internett som har endret bransjen, men også nye og avanserte trykkemetoder som gjør prosessen langt mer effektiv enn tidligere. Etterspørselen etter trykt materiell er blitt lavere, men den dag i dag er det fortsatt mye som kommer på papir. Senere skal vi se på en bok som i mange år var viktig for oss i hverdagen, nemlig telefonkatalogen. I dag finnes den faktisk ikke, fordi alt ligger tilgjengelig på nett. Telefonkatalogen er et godt eksempel, på hvordan teknologien forandrer våre behov. Men enn så lenge lar vi telefonkatalogen ligge, og ser på andre deler av bok- og trykkeribransjen.

Johann Gutenberg

Dette er mannen som anses som oppfinneren, av den moderne måten å trykke bøker på. Han var faktisk gullsmed av yrke, så det var ganske oppsiktsvekkende når han kom med denne oppfinnelsen i 1454. Det at den første masseproduserte boken kom i et opplag på 200 eksemplarer, sier jo litt om volumet på den tiden – i forhold til dagens volum og opplag. Det at den første masseproduserte boken var en bibel, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Slik var det jo også i Norge, som vi har vært inne på tidligere i en annen artikkel. Om det ikke var direkte en bibel, så var det i alle fall en bok for bruk i kirken og for prestene.

Kulturrevolusjon i renessansen

Det at man nå kunne produsere bøker i et stort opplag, ble sett på som epokegjørende – og det som var spesielt med Gutenberg sin oppfinnelse var at man kunne trykke med det som kalles løse typer. Løse typer betyr at man kunne sette samme bokstav for bokstav, som i sammen ble en tekst/manuskript. For oss virker sikkert dette helt opplagt, men noen måtte jo finne det opp først.

Asia også tidlig ute

Asia også tidlig ute

I Kina hadde man trykt det som ble kalt for blokkbøker, helt siden 800-tallet. Men metoden de benyttet var at skriften ble utskåret i treplater, side for side. Mens Gutenberg altså kom med løse typer, som var trykket i bly bokstav for bokstav. Dette var en langt enklere metode, og dermed også mer effektiv enn det man hadde hatt sett tidligere. I Korea hadde man også en metode som tidlig ble tatt i bruk (begynnelsen av 1400-tallet) som faktisk også var enkeltstøpte typer i bronse. Gutenberg som var tysk, er uansett sett på som den moderne trykkemetodens far – i alle fall her i Europa naturlig nok. Cirka år 1500 var det blitt trykt cirka 40000 boktitler, med et samlet opplag på 10 millioner bøker. Dette sier mye om hva den nye teknologien førte med seg, et slikt antall bøker var ikke mulig før den nye teknologien gjorde sitt inntog.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Bokedia