Norges to første bøker feirer 500 år

Jeg har tidligere skrevet en del om oppstarten av trykkerier i Norge, og at dette fant sted på midten av 1600-tallet. Men dette betyr ikke det samme som at de første norske bøkene, kan dateres til den samme tidsepoken. Det er faktisk slik at de første norske bøkene, har 500-årsjubileum inneværende år – med andre ord er de langt eldre enn det de norske trykkeriene er. Årsaken til dette er ganske enkelt fordi bøkene ble trykket utenfor landets grenser, for Norge var slett ikke tidlig ute med sine trykkerier. Som jeg skrev i tidligere artikler, var det ikke lett å starte opp med trykkerier i Norge. Det er Nasjonalbiblioteket som står for markeringen av jubileet, noe som sikkert faller seg naturlig med tanke på dette bibliotekets rolle i forhold til gammel litteratur.

Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense

Dette er titlene bok bøkene, som altså var de to første norske bøkene noen sinne. Det at de kom ut i 1519 sier seg kanskje selv – all den tid det er 500-årsjubileum inneværende år (2019). Dette var selve starten på trykte norske bøker, men de to første var ment for bruk i kirker over hele landet. Det var erkebiskop Valkendorf i Trondheim/Nidaros, som tok initiativ til utgivelsen og trykkingen av bøkene.

Trykt i Frankrike og Danmark

Trykt i Frankrike og Danmark

Siden det ikke fantes trykkerier i Norge på denne tiden, måtte utlandet velges. Så dette med å sette ut jobb til utlandet, er slett ikke noe nytt. Men man hadde jo ikke noe valg heller, og transportveien fra Frankrike til Norge – var på 1500-tallet ganske formidabel. Trykkingen fant sted både i Frankrike og Danmark, nærmere bestemt i Paris og København. Selv om bøkene ikke ble trykt i Norge, så regnes de som Norges første bøker. Dette fordi de ble betalt med norske penger, og trykkingen ble foretatt på norsk initiativ. En annen viktig faktor som spiller inn, er så klart at bøkene ble produsert for det norske markedet.

Bokhistorien kom med kristningen av Norge

Hvordan man skal regne på den norske bokhistorien, er ikke alltid like lett. For om vi skal se på det som er håndskrevet, så går historien faktisk tilbake til 1000-tallet. Utgivelsene som var håndskrevet på den tiden, var i forbindelse med kristningen av landet vårt. På den tiden var det såkalte messebøker, som både var egenprodusert og importert. Den første håndskrevne norske boken, som var hundre prosent norskspråklig – heter «Gammelnorsk homiliebok» og kom ut ca. år 1200.

Mye ble trykket i København

Om vi gjør et stort hopp helt til 1800-tallet, så ble svært mange norske bøker trykket i København. Men i 1925 startet man trykking av kjente forfattere som Lie, Kielland, Ibsen og Bjørnson her hjemme i Norge. Dette var en direkte konsekvens at det danske forlaget Gyldendal, opprettet en norsk avdeling her hjemme. Som dere sikkert forstår så er historien lang og til dels komplisert, og vår tid i unioner både med Danmark og Sverige – setter også sitt preg på historien. Men dette er det mulig vi kommer tilbake til senere, for det er fortsatt mye igjen av denne spennende historien bak norske bøker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Bokedia