Papirets historie – en viktig oppfinnelse

Vi har tatt for oss hvordan papiret ble funnet opp, eller i alle fall hvor det ble funnet opp. Det er ikke noen tvil om at Kina gjorde en viktig oppdagelse, da de cirka 200 år før Kristus fant opp papiret. Vi vet jo hvor viktig papir er for oss, selv om en del av bruken er blitt overflødig med bruk av internett. Men at vi kommer til å være avhengig av papir også i fremtiden, er det ingen tvil om. Vi skal huske at det ikke kun er papir for trykking vi bruker, vi bruker jo daglig både husholdningspapir, innpakking (emballasje) og ikke minst toalettpapir. Vi fortsetter å holde oss i de riktige gamle dager, og etter hvert skal vi bevege oss nærmer vår egen tid – men jeg liker å ta ting kronologisk slik at vi alle sammen kjenner historien.

Papyrus er ikke papir

Papyrus var et naturstoff som rett og slett valses ut av planter, som deretter ble presset sammen og flatet ut. Når det gjelder papiret som kineserne fant opp, består det av fibre som har endret sine egenskaper ved bruk av vann/væske. Under romertiden var det heller ikke uvanlig å benytte seg av skinn, eller pergament som det heter. Dette fordi det rett og slett ikke var nok papyrus tilgjengelig.

Noe usikkert når Kina laget papir

Noe usikkert når Kina laget papir

Det skal være Cai Lun som er mannen bak det første papiret, han arbeidet som embedsmann ved keiserens hoff. Dette var under det som kanskje mange kjenner til, nemlig Han-dynastiet som var 200 år før og etter Kristus. Cai Lun skal ha brukt bastfibre, morbærtre, hamp, gamle filler og fiskenett, da lage det første papirarket – med andre ord en ganske spesiell oppskrift men dog.

Det mange kanskje spør seg om, er når verdens første bok ble trykket. Det som er mest sannsynlig og dokumentert, er at det er boken «Diamantsutraen» fra cirka 900 etter Kristus – som faktisk står som verdens eldste trykte bok. Det hersker som sagt en del tvil om hvem som stod for den første bruken av papir, det er en del som mener at det kinesiske militære var de første på banen. Men at det ble oppfunnet i Kina, er det ikke noen tvil om.

Forbedring av kvaliteten

Mot slutten av Han-dynastiets tid, kom kineserne med papir som hadde en vesentlig bedre kvalitet. Det var than-treet og barken fra dette, som var svaret på hvorfor det klarte å heve kvaliteten. Etter hvert startet man også å produsere papir, hvor man benyttet masse fra bambusflis. For å bedre bestandigheten, så benyttet de også et insektdrepende middel – så som vi forstår var det mange løsninger og metoder som ble benyttet.

Også i Kina økte etterspørselen av papir, da man rundt 1000-tallet startet med trykkemaskiner. Men det å skrive for hånd på papir, ble mer og mer vanlig allerede 200 år etter Kristus. Dette var papir som var svært tynt, og det var kun mulig å skrive på en side – siden det var svært gjennomskinnelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Bokedia