Papirets historie – Kina først på banen

Vi har tidligere sett litt på trykking, og forskjellige trykkemetoder. Men uten papir kommer man ikke langt med trykkerier. Tenk deg hvilke mengder papir, som skal til for å lage trykksaker. Norge har en lang historie, når det kommer til produksjon av papir. Glansdagene er nok over, men fortsatt finnes det slik type produksjon i landet vårt. Nå skal vi ta historien helt tilbake til starten av papirets opprinnelse, og det er kanskje ikke helt uventet at vi skal til Asia og Kina. Etter hvert skal vi se på den norske papirproduksjonen, og det samme gjelder historien knyttet til produksjon av bøker og andre trykksaker.

Kina 200 år før Kristus

Ja vi må faktisk tilbake til tiden før Kristus, for å finne oppdagelsen og bruk av papir slik vi kjenner det i dag. Det var altså i Kina dette skjedde, men papir spredte seg raskt til Østre deler av Asia. Senere kom det vestover, og da først til Midtøsten faktisk.

Det tok ganske mange år, før fremstilling og industriell produksjon fikk noe omfang i Europa. Dette skjedde på den iberiske halvøy rundt 1000-tallet, i land som Spania og Portugal. Det var også produksjon av papir på Sicilia, hvor utvandrede muslimer hadde tatt med seg kunnskapen om papir fra Midtøsten. Kunnskapen spredte seg etter hvert nordover til Italia og Tyskland, hvor den på 1300-tallet ble tatt i bruk. Så fra tiden da Kina startet med produksjon, til land som Tyskland startet sin produksjon – tok det altså cirka 1500 år.

Fra håndkraft til vannkraft

Dette med å benytte vannkraft til å produsere papir, var helt klart en fordel for Norge. Som kjent har vi mer enn nok av denne type kraft, og ikke minst trevirke. I begynnelsen var det håndkraft som var løsningen, men dette ble for tungvint og lite rasjonelt. I middelalderen så startet man med mekanisert produksjon av papir, og da altså ved hjelp av vannkraft. Første gang en slik produksjon fant sted i Europa, var i byen Leiria i Portugal.

Vokste etter at trykkemaskinen ble oppfunnet

Ganske så naturlig så ble etterspørselen av papir, mangedoblet når man startet med trykkemaskiner. Dette krevde nye løsninger og metoder for papirproduksjon, men det tok mange år før annet enn vannkraft var å oppdrive. De første trykkemaskinene kom på 1400-tallet, men først på 1800-tallet da dampmaskinene kom, ble det en mer effektiv og rimeligere metode å produsere papir på. Før dampmaskinen sin tid, var papir meget kostbart.

Vokste etter at trykkemaskinen ble oppfunnet

Tilbake til oldtiden

Vi hopper litt frem og tilbake, men skal se litt på papyrus. Det vi har snakket om til nå, er altså papir slik vi kjenner det i dag – papyrus er noe annet men uansett ganske likt papir. Ordet papir stammer nettopp fra ordet papyros, som er et gresk ord fra antikken. Papyrus ble produsert fra papyrusplanten, hvor man brukte margen på planten til dette formål. Det er særlig fra kulturer ved Middelhavet, og fra oldtidens Egypt at man brukte papyrus. Så som vi forstår skjedde bruken av papyrus, lenge før man fant opp papiret i Kina.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2021 Bokedia