Vi lever i en tid hvor informasjon i mindre og mindre grad, trykke på papir. Kanskje det nettopp er derfor, at jeg synes det er viktig at vi gjør oss mer kjent – med hvordan historien til trykkeribransjen ser ut. Vi skal også bli kjent med litt av hvilke type produkter det er vanlig å produsere på et trykkeri, og litt om noen termer som ofte blir brukt i bransjen. Selv hadde jeg en far, som jobbet det meste av sitt liv innen trykkeribransjen. Jeg kan huske at det var relativt trygge jobber, fordi for noen tiår siden var det ikke noe alternativ til papirbaserte produkter med trykk.

Håndverksmessig prosess

Ja trykking er faktisk et håndverk, selv om utstyret har endret seg vesentlig med tiden. Men det å kunne produsere trykksaker, har hele tiden vært et fag som krever både skolering og god opplæring. Om vi ser på produksjonsmetoder i eldre tider sammenliknet med i dag, så er det på lik linje en stor utvikling – som med det meste annet i samfunnet vårt.

Mangfoldiggjøring av bilder og tekst

Det er jo dette det handler om, selv med internett så har vi fortsatt et behov for trykk på papir. Dette skal vi komme mer tilbake til senere, og tar nå for oss selve trykkeprosessen – fra arbeidet starter til det ferdige produktet. Definisjon av et trykkeri, er en virksomhet som trykker aviser, bøker, brosjyrer, kataloger og tidsskrifter. Det kan også være andre produkter, men de nevnte er hovedproduktene de ofte leverer.

Hus trykkerier

Større bedrifter har ofte et eget hus trykkeri, men med den digitale hverdagen har nok også hus trykkeriene merket nedgangen. Man finner denne type trykkerier, både i privat og offentlig sektor. Et hus trykkeri trykker kun produkter til internt bruk.

Hus trykkerier

Offsettrykk

Når det er snakk om trykk på papir, er det offsettrykk som brukes mest i dag. I tidligere tider var det både boktrykk, dyptrykk og høytrykk, mye brukte trykkemetoder. Vi har en del år også hatt det som heter digitaltrykk, som ofte benyttes ved mindre opplag og/eller når det er korte tidsfrister for ferdigstillelse. Silketrykk er også noe som er i bruk, men dette brukes ofte av kunstnere og på annet materiale enn på papir. Vi skal se mer på trykking i eldre dager, og frem mot dagens moderne produksjonsutstyr og metoder.

Mye trykkes i utlandet

På lik linje med mye annet, så har Norge opplevd at mange oppdrag innen trykkeribransjen – utføres i utlandet. Med dagens teknologi, er det enkelt å gjøre denne jobben hvor som helst. Typisk oppdrag som fortsatt utføres i Norge, er produkter med korte tidsfrister – kanskje aviser og enkelte typer reklame materiell er gode eksempler på produkter vi fortsatt trykker i Norge.

Svært mange trykkeri er nedlagt, både som en følge av at produksjonen flyttes til billigere land – men også som en følge av overgang fra papir til internett. Vi skal følge denne utviklingen nærmere, for det skjer endringer raskt akkurat på dette feltet. Nedgangen i trykk av aviser, er et godt eksempel i denne sammenheng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2019 © Bokedia